Scholenbouwwaaier uitgebreid met scholenbouwatlas

 

De komende jaren zullen in Nederland honderden basisscholen moeten worden verbouwd. Voor schooldirecteuren en schoolbesturen is het verbouwen van ‘hun’ school een ingewikkelde opgave waarbij veel komt kijken. Vanuit dat oogpunt is er nu naast de Scholenbouwwaaier ook een digitale Scholenbouwatlas gevuld met voorbeelden van verbouwingen die hulp biedt. De site geeft een overzicht van actuele verbouwopgaven en toont inspirerende voorbeelden van verbouwingen.

De Scholenbouwatlas, die vanaf nu is te raadplegen, speelt in op de grote behoefte aan informatie over verbouwen. 1 januari 2015 wordt het budget voor buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen overgeheveld van gemeentes naar schoolbesturen. De verbouwpraktijk is vaak ad hoc waardoor scholen al snel verrommelen. Scholenbouwatlas.nl laat zien dat goed verbouwen, waarbij de opgave integraal wordt aangepakt, een slim alternatief is voor nieuwbouw. De website wordt gepresenteerd op een moment dat de reflex om meteen aan nieuwbouw te denken lijkt te veranderen. Zorgvuldig verbouwen kan een meerwaarde bieden. Scholen zien steeds vaker de voordelen in. Door het gebouw te handhaven krijgen scholen meestal ruimte en een waardevol karakter cadeau.

Voordat opdrachtgevers besluiten tot verbouwen kunnen ze zich via scholenbouwatlas.nl goed oriënteren en afvragen welke verbouwmogelijkheid het beste bij hun ambitie past. In de atlas staan ook veel voorbeelden waarbij kinderopvang en peuterspeelzaal zijn geïntegreerd in een bestaande school. De voorbeelden van verbouwde basisscholen en kindcentra zijn aangedragen door de betrokken organisaties zelf: via een oproep van het kenniscentrum Ruimte Onderwijs en Kinderopvang, Architectuur Lokaal en de Bond van Nederlandse Architecten. Studenten Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft hebben gegevens over de gebouwen verzameld. De Scholenbouwatlas is afgestemd op de Scholenbouwwaaier.

Lees hier het volledige persbericht.

Wilt u als school weten wat u aan de Scholenbouwwaaier of de Scholenbouwatlas heeft neem dan gerust contact met ons op. Ook als u uw school recent heeft laten verbouwen kunt u met ons contact opnemen. Wij delen graag uw ervaringen.

Deel dit