Scholenbouwwaaier 5 jaar, dat vieren we!

Aan de slag met de bouw of verbouw van uw school?  Deze maand is het vijf (!) jaar geleden dat de Scholenbouwwaaier is gelanceerd. De Scholenbouwwaaier is een veelgebruikt en praktisch hulpmiddel dat op een eenvoudige manier beschikbare informatie rondom de (ver) bouw van scholen bundelt en toegankelijk maakt. Handig voor iedereen die met (onderwijs)huisvesting en de bouw of verbouw van zijn school te maken heeft. Inmiddels hebben ruim 4.000 huisvestingsverantwoordelijken de waaier in hun bezit. De Scholenbouwwaaier is daardoor niet meer weg te denken uit de (ver)bouwopgave in het Nederlandse onderwijs.

De Scholenbouwwaaier is de laatste jaren door Ruimte-OK met PO-Raad, VO-raad en VNG doorontwikkeld tot landelijke kwaliteitskaders voor de huisvesting in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Deze helpen opdrachtgevende partijen om hun ideeën en ambities over de onderwijshuisvesting in een vroeg stadium van de (ver)bouw helder te kunnen formuleren. Ook is de kennis uit de waaier via de website van het kenniscentrum Ruimte-OK online terug te vinden. Op die manier blijft de in de Scholenbouwwaaier aanwezige kennis up to date en actueel. 

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan, zullen er op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT 2017) i.s.m. Heutink op woensdag en vrijdag om 11:00 uur (gratis) Scholenbouwwaaiers worden uitgedeeld. Dit op de stand van Heutink in hal 9. Voor wie niet kan wachten is de Scholenbouwwaaier nu ook als pdf te downloaden.

  
Downloaden maar!  

Fysieke exemplaren van de waaier zijn nog altijd te bestellen via het Kenniscentrum Ruimte-OK


Deel dit