Scholenbouwatlas ook als boek verkrijgbaar

 

Verbouwen als nieuwe opgave voor basisscholen en kindcentra.

Naast de Scholenbouwwaaier (2011) hebben scholen en gemeenten ook de beschikking over een ander handig hulpmiddel: De Scholenbouwatlas. DeScholenbouwatlas (2015) is een toegankelijk handboek voor degene die op het punt staan aan de slag te gaan met het verbouwen van basisscholen en kindercentra. 


De komende jaren zullen in Nederland honderden basisscholen moeten worden verbouwd. De nood is hoog, want de visies en behoeftes veranderen voortdurend en er is veel achterstallig onderhoud. Voor de meeste schooldirecteuren, teamleden en schoolbesturen is dit een ingewikkelde opgave. De Scholenbouwatlas biedt hulp bij het aanpassen van basisscholen en kindercentra. 

Casestudies zijn de kern van de Scholenbouwatlas: voorbeelden van de dagelijkse praktijk van verbouwde basisscholen en kindcentra in de Nederlandse gemeenten. De voorbeelden zijn zo gegroepeerd dat u gemakkelijk de relevantie van de verbouwing kunt zien. De thema’s van de verbouwing zijn in beeld gebracht en in korte teksten toegelicht. Als geheel biedt de Scholenbouwatlas een staalkaart van de verbouwmogelijkheden.

De Scholenbouwatlas is bedoeld voor beslissers en opdrachtgevers in de bouw en verbouw van voorzieningen voor primair onderwijs en kinderopvang: de schoolbesturen, gemeenten, opvang- en welzijnsinstellingen. De Scholenbouwatlas is ook bruikbaar voor ontwerpers en andere professionals die bij de bouwopgave betrokken zijn, waaronder leerkrachten of leidsters die aan bouwvergaderingen deelnemen.

Opdrachtgevers kunnen zich aan de hand van de Scholenbouwatlas oriënteren en bepalen welke verbouwmogelijkheid het beste bij hun ambitie past. Het handboek geeft een overzicht van actuele verbouwopgaven en toont honderd inspirerende voorbeelden van verbouwingen door heel Nederland. De opgenomen voorbeelden zijn aangedragen door het veld zelf.

Voor meer informatie over de Scholenbouwatlas is door het kenniscentrum Ruimte-OK een informatieblad opgesteld dat hier is te downloaden. Een bladerbare preview is hier in te zien.

Naast het boek is ook het onderzoek 'Scholenbouw Stroomlijnen' verschenen dat mogelijke oplossingsrichtingen beschrijft voor ervaren belemmeringen rondom de verbouwopgave van scholen.

Het boek is te verkrijgen in alle boekhandels of online te bestellen.

Deel dit