Ruimte-OK introduceert Scholenbouwwaaier App

Speciaal voor abonnees van Ruimte-OK is de Scholenbouwwaaier App ontwikkeld. Neemt u in de webwinkel van Ruimte-OK een toegangscode voor de online kennisbank of een basisabonnement af, dan kunt u de app-versie downloaden waarmee  u voortaan verzekerd bent van de meest actuele informatie uit de scholenbouwwaaier, waaronder de recent toegevoegde begrippenlijst. Handig voor wie voor het eerst met (ver)bouwen te maken krijgt.

De Scholenbouwwaaier app


De online kennisbank van Ruimte-OK biedt u relevante informatie, hulpmiddelen, inspiratie en praktijkvoorbeelden en daarmee antwoord op uw vragen op het gebied van huisvesting. Wilt u onbeperkt toegang tot deze online kennisbank, dan regelt u dat gemakkelijk voor €60 per jaar via de website van Ruimte-OK. Wilt u daarnaast meer producten/diensten van Ruimte-OK, dan kunt u ook kiezen voor een basisabonnement. De App-versie is op verschillende mobiele toestellen te downloaden.

Ruimte-OK is een initiatief van de PO-Raad, de VO-raad, de VNG en het Waarborgfonds Kinderopvang. We delen gezamenlijk de ambitie te komen tot minder versnippering en bredere toegankelijkheid van kennis over ruimtevraagstukken.

Deel dit