Nu on-line: Bijlage C Kwaliteitskader Huisvesting

Als aanvulling op de Scholenbouwwaaier uit 2011 verscheen dit voorjaar het Kwaliteitskader Huisvesting-basisonderwijs. Om beter inzicht in de kwaliteit van bestaande schoolgebouwen  te kunnen krijgen is door het Kenniscentrum Ruimte-OK nu ook de bijlage C van dit kwaliteitskader uitgewerkt. Bijlage C gaat over de inzetbaarheid van de geformuleerde kwaliteitscriteria uit het Kwaliteitskader voor de bestaande schoolgebouwen in het basisonderwijs.

In de afgelopen periode is de bijlage met schoolbesturen verder uitgewerkt. Ook heeft er toetsing in de praktijk plaatsgevonden. De uitkomsten zijn verwerkt in een werkversie die nu landelijk kan worden vespreid. Met de set kwaliteitscriteria voor de bestaande huisvesting is wederom een praktisch hulpmiddel ontstaan. Net als bij het kwaliteitskader wordt dezelfde systematiek, opbouw en ordening gebruikt als in de Scholenbouwwaaier. De kwaliteit van schoolgebouwen kan daardoor in de verschillende fasen van ontwerp- bouw en gebruik worden beoordeeld op basis van dezelfde uitgangspunten.

Samen met de prestatie-eisen uit de Bijlage C is het voor schoolbesturen in het Primair Onderwijs (en gemeenten) nu mogelijk een integraal inzicht in de kwaliteit van de bestaande onderwijsvoorziening(en) te verkrijgen. Dit inzicht kan hen helpen om gerichte (her)investeringsbeslissingen te nemen. Belangrijk uitgangspunt ten opzichte van de veelal technische richtlijnen en bestaande normen is dat niet wordt geredeneerd vanuit een technische optelsom van bouwdelen, maar vanuit het praktische oogpunt van de gebruiker.


De bijlage C is vanaf nu hier te downloaden. Meer informatie over het Kwaliteitskader Huisvesting-basisonderwijs is opgenomen in het kennisitem op de kennisportal van het kenniscentrum Ruimte-OK.

Bijlage C speelt direct in op de actuele ontwikkeling om bestaande schoolgebouwen te gaan verduurzamen en past binnen de gemaakte afspraken in de 'Green Deal Verduuzaming Scholen' waarvoor deze week door PO-Raad, VO-Raad, Klimaatverbond en Ruimte-OK de eerste handtekeningen zijn gezet.


Deel dit