Naast de App-versie straks ook een Kwaliteitskader

Het opdrachtgeverschap in scholenbouwend Nederland krijgt begin volgend jaar een nieuwe kwaliteitsimpuls. Naast de Scholenbouwwaaier en de scholenbouwwaaier-app is nu ook bijna het Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting gereed. In de afgelopen twee jaar heb ik met schoolbesturen en gemeenten hard mogen werken aan een verdere concretisering van de scholenbouwwaaier. Waar de scholenbouwwaaier helpt met het formuleren van ambities en de consequenties van bepaalde keuzes expliciet maakt, biedt het kwaliteitskader opdrachtgevende partijen straks een houvast om deze ambities concreet te vertalen naar de juiste gebouwprestaties. Op die manier kan worden toegewerkt naar een gewenst basiskwaliteitsniveau van alle onderwijsgebouwen. Met de landelijke lancering van dit kwaliteitskader (verwachting januari 2014) komt er hopelijk eindelijk een eind aan de enorme groei van kwaliteitsstandaarden, en discussie's over normatieve vergoedingen terwijl een eenduig houvast met een koppeling naar reeele kosten steeds ontbreekt.

Het landelijke kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK), welke ook de scholenbouwwaaier in beheer heeft gekregen, is momenteel in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de PO-raad en de kwaliteitskring onderwijshuisvesting  om te kijken hoe en op welke wijze het landelijke kwaliteitskader geimplementeerd zal gaan worden.

Op de 1e landelijke kennisdag van het kenniscentrum 27 november j.l. kregen deelnemers in het Groenhorst College te Almere als eersten alvast een 'sneak preview' van het zogenoemde kwaliteitskader.  In deze video een korte impressie van deze kennisdag met daarin ook aandacht voor het kwaliteitskader. Het kwaliteitskader is op dit moment nog gericht op huisvesting voor het primair onderwijs. Ook wordt met de VO-raad en de Brancheorganisatie Kinderopvang bekeken hoe het ontwikkelde kader ook kan worden uitgebreid naar het Voortgezet Onderwijs en de Kinderopvang.

Voor het themanummer 'scholenbouw' van Stedenbouw en Architectuur is op verzoek een artikel aangeleverd over de totstandkoming en inzetbaarheid van het kwaliteitskader. Het artikel kan in de kennisbank van het landelijke kenniscentrum worden gedownload. Overigens kunt u in deze kennisbank ook de scholenbouwwaaier-app (gratis, zonder eerst een betaald account aan te moeten maken) downloaden. Handig leert de praktijk, want dan is het mogelijk om naast de papieren versie altijd de kennis van de waaier op zak te hebben.

Deel dit