Kom spijkers met koppen slaan op 1e landelijke kennisdag!

In het afgelopen anderhalf jaar hebben veel organisaties  -via Servicecentrum Scholenbouw, Architectuur Lokaal en Ruimte-OK-  een scholenbouwwaaier besteld. Inmiddels zijn er ruim twee duizend scholenbouwwaaiers in omloop. Blijkbaar voldoet de scholenbouwwaaier aan een behoefte waar het om een krachtige bundeling van informatie op het gebied van bouw en verbouw van kindvoorzieningen betreft.

Gedurende deze periode is er ook hard gewerkt om een landelijk kenniscentrum voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) van de grond te krijgen. Een landelijk onafhankelijk kenniscentrum dat o.a. de scholenbouwwaaier, en de daarmee opgebouwde onderliggende kennis in zijn beheer gekregen heeft. Ook is er met schoolbesturen en gemeenten hard gewerkt aan een concreet kwaliteitskader voor de huisvesting, welke de gekozen ordening en opbouw van de waaier hanteert, is er een online kennisbank opgezet waarin veel informatie uit de scholenbouwwaaier is opgenomen, worden er rondom de scholenbouwwaaier regelmatig workshops, voorlichtingsbijeenkomsten en presentaties gegeven en heeft het twitteraccount @gezondengoed waarmee recente/actuele informatie/ ontwikkelingen gevolgd kunnen worden inmiddels meer dan 700 volgers . Voldoende ontwikkelingen die aantonen dat de scholenbouwwaaier onder de doelgroepen leeft en in de praktijk wordt gebruikt.

Bestellers van ‘het eerste uur’ ontvangen vandaag-of morgen een persoonlijke uitnodiging voor een bijeenkomst waarin belangrijke themagebieden uit de scholenbouwwaaier centraal staan. Het betreft de 1e landelijke kennisdag “Grip op Kwaliteit’ op 27 november aanstaande in Almere. Op deze kennisdag komen precies die (praktische) zaken aan bod waarmee veel organisaties op dit moment direct te maken hebben. Denk dan aan; de bouw- en verbouw van een school,  innovatieve concepten, programma’s van eisen (van visie naar afspraak), mogelijkheden effectief/multifunctioneel ruimtegebruik, integrale/strategische benadering van de visie op huisvesting, optimalisatiemogelijkheden in exploitatie en beheer, informatie over wet- regelgeving en de niet te stuiten ontwikkeling van IKC’s/brede scholen.

Het landelijke kenniscentrum Ruimte-OK merkt veel enthousiasme vanuit de doelgroepen om naar de kennisdag te komen. De gekozen opzet (onder andere het leren van elkaar en de wens meer regie/bewustwording te krijgen op de vraagstukken rondom de huisvesting) spreekt mensen duidelijk aan. Voor een maximaal gewenst effect van de beoogde kennisdeling is het van groot belang dat de kennis die wij met elkaar hebben ook op die plekken komt waar deze het meeste waarde heeft. Vandaar ook via de website van de scholenbouwwaaier een oproep aan deze kennisdag deel te nemen. Voor de meest actuele versie van het middag-programma kan het beste worden verwezen naar de website van ruimte-ok.nl zelf. Kijk hier voor het inhoudelijke programma van de kennisrondes.

Als hoofdauteur van de waaier, en dagvoorzitter van deze middag hoop ik op deze middag ook zelf veel scholenbouwwaaier fans te mogen treffen en spreken. Graag hoor ik van organisaties hoe zij de scholenbouwwaaier in de afgelopen periode hebben ingezet. Hoe het 'jullie' heeft geholpen bij het realiseren van 'jullie' gezonde en goede school. Dat is immers de reden waar het ons om te doen is.

Uiteraard mag u deze ervaringen ook direct naar ons mailen ;  marco.vanzandwijk@ruimte-ok.nl

Deel dit